Transcription

November 2020Logitech SwytchPraktisch testen van een innovatieve vergaderruimte-oplossing met BYOD(Bring Your Own Device)-ondersteuning voor videovergaderingsruimte op pc.Deze beoordeling is gesponsord door:

AchtergrondLogitech International S.A. (Logitech) is opgericht in 1981 en is een vooraanstaande fabrikant vanrandapparatuur voor computers, waaronder webcams, toetsenborden, standaardmuizen en‚gaming‘-muizen, pc-speakers, mobiele speakers, tabletaccessoires, thuisbedieningsapparatenen -afstandsbedieningen en meer.Logitech richtte in 2011 de afdeling ‚Logitech Video Collaboration‘ op om een breed bereik aanproducten en accessoires aan te bieden voor zakelijke gebruikers en bedrijven. Leden van ons teamhebben verschillende producten van de zakelijke afdeling van het bedrijf gebruikt en beoordeeld,waaronder Logitech BRIO, Logitech GROUP, Logitech MeetUp, Logitech Rally en Logitech Tap.In augustus 2020 kondigde Logitech Swytch aan, een oplossing voor automatisch schakelen waarmeegebruikers videovergaderingen kunnen organiseren op een laptop met audio- en videoapparatuur voorvergaderruimtes (USB-microfoons, speakers en camera) die al gekoppeld zijn aan systemen als ZoomRooms, Microsoft Teams Rooms en Google Meet Hardware Kits.In november 2020 gaf Logitech het Recon Research (RR) testteam de opdracht om een onafhankelijkeexterne beoordeling van de Logitech Swytch uit te voeren.Dit document bevat het resultaat van onze praktijktests van de Logitech Swytch.De veranderingen in hetvergaderlandschapDe markt voor vergaderruimte-apparatuur heeft de afgelopen tien jaar allerlei veranderingendoorgemaakt op veel gebieden, waaronder hardware, software, totale kosten van eigendom (total costof ownership, TCO), tijd tot voordeel, gebruiksgemak, beheersgemak en temen op pc-basisStandaard besturingssystemenSoftwareBedrijfseigenApps ontworpen voor gebruik op pc‘s metstandaard besturingssystemenKosten van eigendom(TCO)Hoge kosten voorafHoge doorlopende kostenLage kosten voorafLage doorlopende kostenTijd tot voordeelTraag, vaak maandenSnel, vaak slechts een paar uurGebruiksgemakZwak; bedrijfseigen UI‘s, complexeworkflowsSterk; bekende UI‘s, gestroomlijndeworkflows (bijv. klikken om deel te nemen)BeheersgemakZwak; bedrijfseigen systemenSterk; vereenvoudigd met cloud-portalenSchaal (implementaties)Vaak laagSignificant hogerAfbeelding 1: Veranderingen in vergaderruimteapparatuur de afgelopen 10 jaarDe bovenstaande wijzigingen hebben gezorgd dat videovergaderingen niet langer een intellectueelexperiment zijn maar een kernhulpmiddel van bedrijven dat elke dag door miljoenen mensen gebruikt wordt. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 2

De branche (en belanghebbenden) zijn nu echter voornamelijk in de ban van de doorlopende migratievan videovergadersystemen op basis van standaarden (SIP, H.323) naar systemen met bijgeleverdeservices die gebruik maken van cloudserviceplatformen, van providers als Microsoft, Zoom of Google.De onderstaande afbeelding laat een aantal voorbeelden zien van bundels met bijgeleverde services.Afbeelding 2: Logitech ruimteoplossingen voor Zoom, Teams en GoogleElk van de hierboven afgebeelde Logitech ruimte-oplossingen bevat het volgende:-Een mini-pc waar de softwaretoepassing met de vergaderruimteservice van de provider al opstaat; Zoom Rooms, Microsoft Teams Room of Google Meet-Een Logitech MeetUp-systeem (USB-microfoon, speaker en camerasysteem) 1-Een Logitech Tap-touchcontroller die dient als de gebruikersinterface van de oplossingDeze bundels bieden een verleidelijke set functies en voordelen. Ze zijn bijvoorbeeld eenvoudig aan teschaffen, kostenefficiënt en snel te installeren.Bovendien bieden ze veel gebruiksgemak omdat ze vergaderruimtevriendelijke versies gebruiken van deapps voor persoonlijke samenwerking die gebruikers al kennen en gebruiken. Mensen die ZoomMeetings al gebruiken op hun desktopcomputer, laptop of mobiele apparaat, zullen zich meteen op hungemak voelen met de Zoom Rooms-app in vergaderruimtes. Dit geldt ook voor mensen die MicrosoftTeams en Google Meet gebruiken.Veel van deze oplossingen hebben echter een sterk nadeel: ze ondersteunen maar éénsamenwerkingsapp om de gebruikerservaring te vereenvoudigen en stroomlijnen. 2 Microsoft TeamsRooms (MTR)-systemen ondersteunen alleen de MTR-app. Dit geldt ook voor Zoom Rooms (ZR) enGoogle Meet-roomsystemen.Binnen dit onderzoek verwijst de term ‚USB-videosysteem‘ naar een systeem dat gebruik maakt van externe USB-microfoons,-speakers en een -camera.1Technisch gezien kunnen beheerders extra samenwerkingsapps installeren op de geïnstalleerde pc‘s binnen deze systemen.Deze externe apps zijn dan echter niet eenvoudig toegankelijk voor standaardgebruikers van vergaderruimtes.2 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 3

Zelfs als een deelnemer een laptop waar een andere samenwerkingstoepassing op staat meeneemt naarde vergaderruimte, bieden de meeste van deze systemen geen eenvoudige manier om de laptop aan tesluiten op de geïnstalleerde audio- en videoapparatuur en het scherm.Het is waar dat deze ‚kiosk-achtige‘ aanpak met een enkele app verschillende voordelen biedt, zoalsgebruiksklare functionaliteit en sterke betrouwbaarheid. Deze voordelen gaan echter ten koste vanflexibiliteit.Hoe kan een gebruiker dus aanvullende samenwerkingsapps gebruiken in een vergaderruimte-omgevingdie vergrendeld lijkt te zijn? Dat is waar de Logitech Swytch het verschil maakt. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 4

Maak kennis met Logitech SwytchLogitech Swytch is een automatisch schakelende oplossing die BYOD-functionaliteit toevoegt aanvergaderruimtes met videosystemen die externe USB-apparatuur gebruiken voor audio en video(microfoons, speakers, camera) en die HDMI-schermen gebruiken. 3BYOD (Bring Your Own Device)-vergaderen verwijst naar het gebruik van de laptop van een deelnemerom een samenwerkingssessie binnen een vergaderruimte te organiseren.Met BYOD kunnen de USB-apparaten voor audio en video die in een vergaderruimte geïnstalleerd zijngebruikt worden met alle samenwerkingsapps die op de laptop van de gebruiker draaien (bijv. AmazonChime, BlueJeans Meetings, Cisco Webex, Facebook Workplace, Fuze Meetings, Google Meet,GoToMeeting, Microsoft Skype, Microsoft Teams, Zoom Meetings, etc.).Praktisch gezien kunnen klanten met Swytch videovergaderingsruimtes opzetten die standaard desamenwerkingsapp van hun voorkeur gebruiken (bijv. Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms of GoogleMeet), maar ook het gebruik van een andere samenwerkingsapp op de laptop van de gebruiker mogelijkmaken.Logitech Swytch werkt met laptops van Windows, Mac en Chromebook met USB 3.0-aansluitingen.Afbeelding 3: Logitech Swytch; verbindingskabel (links), adaptereenheid met verbindingskabel (rechtsboven),hub (rechtsonder)Een Logitech Swytch-pakket bevat het volgende:3 De Swytch-connectorkabel (Y) die USB-C- en USB-A-verbindingen voor de laptop van degebruiker biedt De Swytch-adapter die is geïnstalleerd onder de tafel in de vergaderruimte en de USB- envideosignalen van de laptop verzendt naar de hub. De Swytch-hub die voorin de ruimte geïnstalleerd is en werkt als de verkeersagent van hetsysteem door automatisch signalen te schakelen:BYOD-vergaderen wordt ook wel BYOC (Bring Your Own Codec) of BYOM (Bring Your Own Meeting) genoemd. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 5

oTussen de host-pc, de geïnstalleerde audio- en videoapparatuur en de display van devergaderruimte als er geen laptop is aangesloten op de Swytch-connectorkabel; enoTussen de laptop, de geïnstalleerde audio- en videoapparatuur en de display van devergaderruimte wanneer er een laptop is aangesloten op de Swytch-connectorkabelVerscheidene USB-kabels, HDMI-kabels en stroomtoevoerLogitech Swytch is te koop voor de adviesprijs van de fabrikant (MSRP) van 999 USD en is beschikbaarop de website van Logitech, via kanaalpartners van Logitech en van andere verkopers.Het standaard Swytch-pakket bevat een USB-kabel van 5 meter waarmee de adapter aangesloten kanworden op de hub. Voor grotere ruimtes of om de USB-kabel door een kabelgoot te laten lopen kan delengte tussen de adapter en de hub vergroot worden met optionele Logitech Strong USB-kabels van 10of 25 meter.Systeeminstallatie en -configuratieLogitech leverde Recon Research voor dit onderzoek de volgende apparatuur:-1x Logitech Swytch-pakket1x Logitech oplossing voor kleine ruimtes voor Microsoft Teams Rooms (MTR)1x Logitech oplossing voor kleine ruimtes voor Zoom Rooms (ZR)1x Logitech oplossing voor kleine ruimtes met Google MeetFysieke installatieWe hebben de bovenstaande Logitech-apparatuur geïnstalleerd in een kleine vergaderruimte met een55“ 4K-touchdisplay in ons kantoor in Zuid-Florida.Eerst installeerden we de Logitech oplossing voor kleine ruimtes voor Microsoft Teams Rooms (zieonderstaande afbeelding). Zoals getoond moest hiervoor ook de Logitech Tap-touchcontrolleraangesloten worden op de mini-pc waar de MTR-software al op was geïnstalleerd met de LogitechStrong USB-kabel.Afbeelding 4: Logitech oplossing voor kleine ruimtes; installatiediagram; inclusief Logitech Tap en MeetUpWe hebben daarna een aantal testoproepen uitgevoerd om te bevestigen dat het systeem goed werkte. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 6

Vervolgens voegden we de Logitech Swytch-oplossing toe aan de installatie, zoals te zien in hetonderstaande diagram.Afbeelding 5: Logitech oplossing voor kleine ruimtes; installatiediagram; inclusief Logitech Tap, MeetUp en SwytchZoals getoond is de Swytch-hub aangesloten op de volgende apparaten:-de host-pc via USB en HDMIde Swytch-adapter via USBde Logitech MeetUp via USBde display van de ruimte via HDMIDeze verbindingen maken het voor de Swytch-hub mogelijk om te detecteren wanneer een laptopaangesloten wordt op de Swytch-adapter en om de audio-, video- en USB- (bedienings)signalen juist teleiden.Terwijl we de Logitech oplossing voor kleine ruimtes en Logitech Swytch aan het installeren waren, vielhet ons op hoe installatievriendelijk deze apparaten ontworpen waren.De Logitech Tap-touchcontroller bevat bijvoorbeeld een verzonken gebied voor kabels achter eenverwijderbare kap op de achterkant van het apparaat. Zoals hieronder getoond (zie de rode cirkelbovenaan in de foto rechts) passen de stroom-, HDMI- en USB-kabels netjes in kabelgeleidingen diezorgen voor minder druk.Afbeelding 6: Logitech Tap; verzonken kabelgoot aan achterkant apparaatLogitech leverde zelfs 180 kabelgeleiders (zie de onderste rode cirkel) om er zeker van te zijn dat dekabels niet beschadigd worden of per ongeluk los raken.De Swytch-onderdelen zijn ook eenvoudig te installeren. De Swytch-hub, de Swytch-adapter en debijbehorende stroomtoevoer zijn allemaal duidelijk gemarkeerd met een herkenbare blauwe Logitechsticker. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 7

Afbeelding 7: Logitech Swytch-adapter; verzonken kabelgoot met geïntegreerde verlichting van kabeldrukDe Swytch-adapter gebruikt een vergelijkbaar systeem om druk op kabels te verlichten als de LogitechTap. Alle verbindingen worden gemaakt in een verzonken ruimte voor kabels en alle kabels wordenmechanisch op de goede plek gehouden door de klep. Zodra de kabelklep bevestigd is met de zwartehandschroef is het bijna onmogelijk om de kabels los te maken.Bovendien kan de Swytch-adapter onder de tafel gemonteerd worden met de onder-tafelbevestiging ofdoorvoerbevestiging. Beide zijn meegeleverd in het Swytch-pakket.Zoals hieronder weergegeven past de doorvoerbevestiging door het gat in de tafel en het gat in hetmidden van de adapter. De Swytch-connectorkabel loopt tot slot door de binnenkant van dedoorvoerbevestiging. Het resultaat is een strakke en rommelvrije installatie waar geen specialeexpertise of gereedschappen voor nodig zijn (mits de tafel al een doorvoergat heeft).Afbeelding 8: Logitech Swytch-adapter: doorvoermontage onder de tafelWij houden erg van veilige montage van apparaten en goed kabelbeheer in alle vergaderruimtes. Opdeze gebieden viel de Logitech Swytch absoluut niet tegen.Het koste ons team minder dan 15 minuten om bovenstaande stappen te zetten en de Swytch toe tevoegen aan onze Logitech-installatie voor kleine ruimtes in onze testomgeving. In een echte installatie iser mogelijk extra tijd nodig om kabels op te ruimen en de USB-kabel tussen de adapter en de hub telaten lopen. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 8

De schets rechts is een nauwkeurige weergavevan onze testomgeving.De rode letter A is de Swytch-hub, B is deSwytch-connector, C is de Logitech Taptouchcontroller en D is de Logitech MeetUp.Afbeelding 9: Logitech Swytch; typische installatie in kleine ruimteNog een aanvullende opmerking: de Logitech Swytch is na installatie meteen klaar voor gebruik. Er isgeen software om te updaten of configureren. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 9

Praktische testsWe hebben de Logitech Swytch in totaal in 12 verschillende hardwarecombinaties getest(3 ruimteoplossingen x 2 laptops x 2 USB-apparaten voor audio en video).RuimteoplossingenBYOD-laptopsMicrosoft Teams Rooms (MTR)Zoom Rooms (ZR)Google MeetWindows (Lenovo ThinkPad)macOS (MacBook Pro)USB-apparaten vooraudio en videoLogitech MeetUp (kleine ruimte)Logitech Rally (middelgroteruimte)Afbeelding 10: Logitech Swytch; geteste hardwarecombinatiesWe begonnen onze tests met de Logitech oplossing voor kleine ruimtes voor Microsoft Teams Rooms.Stap 1; we hebben een paar keer gebeld met de standaardapp voor samenwerking op de geïnstalleerdemini-pc, in dit geval Microsoft Teams Rooms.Stap 2; we koppelden de Swytch-adapter aaneen USB-poort op onze Windows-laptop (zieafbeelding rechts). 4Swytch vond onze laptop na een paarseconden en zette een verbinding op tussenonze laptop, de Logitech MeetUp en hetscherm van de vergaderruimte.Afbeelding 11: Logitech Swytch-connector; verbonden metStap 3; we hebben een aantal BYOD-oproepenWindows-laptopuitgevoerd met onze Windows-laptop, demicrofoons, speaker en camera van Meetup,het scherm van de vergaderruimte en de samenwerkingsapps van verschillende providers (bijv.BlueJeans Meetings, Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom Meetings en andere).Stap 4; we koppelden de Swytch-connector los van onze Windows-laptop. Na een paar seconden schakeldeSwytch de USB- en audio- en videoverbindingen over van onze laptop naar de geïnstalleerde mini-pc.Stap 5; we maakten nog een testoproep met de standaard samenwerkingsapp op de mini-pc.Stap 6; we koppelden de Swytch-adapter aan een USB-poort op onze Macbook Pro-laptop. Eninderdaad, Swytch maakte na een paar seconden een verbinding tussen de MacBook, de LogitechMeetUp en het scherm van de vergaderruimte.4We hebben op onze Windows-laptop zowel de USB-A- als de USB-C-verbinding van de Logitech Swytch-connector getest. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 10

Stap 7; we hebben een aantal BYOD-oproepen uitgevoerd met onze MacOS-laptop, de microfoons,speaker en camera van Meetup, het scherm van de vergaderruimte en de samenwerkingsapps vanverschillende providers.Nadat we de bovenstaande tests met Microsoft Teams Rooms hebben uitgevoerd, hebben we onzeomgeving opnieuw geconfigureerd voor Zoom Rooms en hebben we bovenstaande stappen herhaald.Daarna hebben we onze omgeving opnieuw geconfigureerd voor een Google Meet-hardwarekit en destappen herhaald.Vervolgens hebben we onze omgeving opnieuw geconfigureerd voor de Logitech oplossing voormiddelgrote ruimtes door de Logitech MeetUp te vervangen door een Logitech Rally-systeem.Daarna hebben we alle bovenstaande tests herhaald met elk van de drie ruimteoplossingen.In elk van de gevallen werkten alle drie de ruimteoplossingen en zowel Logitech MeetUp als LogitechRally USB audio- en videoapparaten perfect met Logitech Swytch, omdat BYOD-video-oproepen zonderproblemen werden ingeschakeld op zowel Windows- als Mac-laptops.Met al onze tests werkte Logitech Swytch perfect en schakelde het BYOD-video-oproepenvan hoge kwaliteit zonder problemen in op zowel Windows- als Mac-laptops.Het beste is nog dat Swytch het mogelijk maakt om videovergaderingen te houden vanaf een laptop (BYODondersteuning) zonder dat het onnodige extra druk voor de gebruiker oplevert. Om een BYOD-vergaderingte houden moet de gebruiker één USB-apparaat op de laptop aansluiten. Zo eenvoudig is het.Onze tests hebben nog een aantal andere functies en voordelen van Swytch onthuld, waaronder:-4K-ondersteuning; ingebouwde 4K-ondersteuning houdt in dat Swytch de videokwaliteit nietvermindert en compatibel is met audio- en video-aparaten en -systemen van zowel klanten alsprofessionals.-Dubbele USB-connector; de Swytch-connector biedt zowel USB-A- als USB-C-verbindingen,waardoor het compatibel is met vrijwel alle laptops, zonder dat daar extra adapters eninterfaces voor nodig zijn.-Laptop opladen; de Swytch-connector laadt de gekoppelde laptop op (maximaal 60 W via USB-C),zodat de gebruiker geen stroomtoevoer nodig heeft en weet dat de laptop niet tijdens een oproepuit zal vallen. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 11

-DisplayLink-integratie; de Swytch-integratie van DisplayLink-technologie houdt in dat gebruikersmaar één kabel op hun laptop aan hoeven sluiten. Deze USB-verbinding neemt alle vereisteaudio-, video- en bedieningssignalen mee. 5-Logitech Strong USB-kabels; de USB-kabel van 5 meter die inbegrepen zit bij het Swytch-pakketis in sommige gevallen niet lang genoeg. Gelukkig biedt Logitech compatibele Strong USB-kabelsaan met lengtes van 10 en 25 meter. De Strong kabels zijn Plenum- en Eca-gecertificeerd voorgebruik en bekabeling in de muur, het plafond, door kabelbuizen en kabelgoten.-USB-apparaat-agnostisch; we hebben tijdens onze tests een USB-hub aangesloten op de USB-A AVpoort van de Swytch-hub. Vervolgens hebben we USB-webcams en -microfoons/speakerapparatenvan Logitech en andere aangesloten op de USB-hub. Swytch werkte met al deze USB-apparateneven goed.-Samenwerkingsapp-agnostisch; tijdens onze BYOD-tests hebben we een breed assortimentpersoonlijke apps voor samenwerking op onze laptops gebruikt. Swytch werkte met elk vandeze toepassingen goed.Onze tests leverde ook een paar kleine punten op die niet door Swytch veroorzaakt werden, maardesalniettemin invloed kunnen hebben op de gebruikerservaring, zoals:-Het aansluiten van de Swytch-connector op een laptop zorgt er niet automatisch voor dat eenoproep die bezig is op de geïnstalleerde mini-pc afgebroken wordt.-Als de Swytch in de BYOD-modus gebruikt wordt, geeft de Logitech Tap-touchcontroller degebruikersinterface van de standaard samenwerkingsapp op de mini-pc weer, wat voorsommige gebruikers verwarrend kan zijn.-In sommige gevallen kozen onze laptops niet automatisch voor de juiste bronnen van demicrofoons, speakers en camera‘s. Dit probleem is eenvoudig te verhelpen door de juistebronnen binnen de samenwerkingsapp te kiezen.-Te snel overschakelen tussen de geïnstalleerde mini-pc en de laptop kan problemen veroorzaken.Gelukkig kunnen deze problemen van het besturingssysteem eenvoudig vermeden of verholpen wordendoor het systeem juist te gebruiken en gezond verstand te gebruiken. 6Over het algemeen was ons team erg tevreden over het ontwerp, de constructie, bruikbaarheid enprestatie van de Logitech Swytch.Bewaking/beheer op afstandLogitech Swytch werkt ook met Logitech Sync, het cloudbewakingsplatform van Logitech.De eerste keer dat een laptop gebruikt wordt met Swytch moeten verscheidene drivers geïnstalleerd worden. Dit gebeurtautomatisch op Windows-laptops. Op Mac-laptops moet de DisplayLink-driver handmatig gedownload worden. Bedrijvenkunnen er ook voor kiezen de vereiste drivers vooraf al te installeren als onderdeel van de algemene installatie.56Wij hebben begrepen dat Logitech samen met de eigen ruimtesysteempartners aan deze hiaten werkt. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 12

In dit geval hadden we onze Logitech oplossing voor kleine ruimtes voor Microsoft Teams Rooms eerderal geconfigureerd om te werken met ons Logitech Sync-account. Swytch werd daarom na installatieautomatisch toegevoegd aan ons Sync-account. 7Het onderstaande screenshot van Logitech Sync laat zien dat Sync de verschillende apparaten binnen onzeLogitech oplossing voor kleine ruimtes actief bewaakt, waaronder de geïnstalleerde mini-pc (‚Room‘), hetMeetUp-apparaat, de Tap-controller en de Swytch. De groene cirkels geven aan dat ieder apparaat goedwerkt.Afbeelding 12: Logitech Sync; het bewaken van MeetUp-, Tap- en Swytch-apparatenToen we Swytch op onze laptop gebruikten, gaf Sync aan dat ons MeetUp-apparaat losgekoppeld was vanons ruimtesysteem (zie de rode cirkel in de onderstaande screenshot). Dit is technisch gezien correct, inieder geval vanuit het oogpunt van de geïnstalleerde mini-pc. Dit is echter niet het hele verhaal.Afbeelding 13: Logitech Sync; weergegeven melding dat MeetUp offline isIn dit geval heeft Swytch de verbindingen van MeetUp omgeleid van de mini-pc naar de laptop. Dus hetMeetUp-apparaat is eigenlijk online en werkt wel . maar het wordt gebruikt door de laptop voor een BYODsessie.We waren blij om te zien dat het Swytch-apparaat automatisch opgemerkt werd en toegevoegd is aan onsSync-account. In het ideale geval zou Sync de beheerders laten weten wanneer Swytch in BYOD-modus staat.De Logitech Sync-agent die op de mini-pc draait, dient als geleider tussen de Logitech Sync-cloud en de geïnstalleerdeapparaten (van Logitech en ondersteunde externe partijen) in de vergaderruimte.7 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 13

Analyse en meningLogitech Swytch is een automatisch schakelende oplossing met 4K-capaciteit en USB 3.0 en HDMI datmet een enkele kabel BYOD (Bring Your Own Device)-functionaliteit toevoegt aan vergaderruimtes metvideovergadersystemen op pc-basis, zoals Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms en Google MeetHardware Kits.Anders gezegd; met Swytch kunnen gebruikers videovergaderen met samenwerkingsapps op hunlaptops in videovergaderingsruimtes die geen externe samenwerkingsapps ondersteunen. Dit zorgtvoor een significante mate van flexibiliteit in video-omgevingen die gesloten lijken.Swytch brengt allerlei handige functies met zich mee, waaronder 4K-ondersteuning, ondersteuning voorzowel USB-A- en USB-C-laptopverbindingen, werking met een enkele kabel, laptop opladen eningebouwde DisplayLink-ondersteuning. Swytch kan ook op afstand bewaakt en beheerd worden methet beheerplatform Logitech Sync.Logitech heeft Swytch bovendien ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie door mensen diegeen professionals zijn op het gebied van audio en video, zonder dat daar gespecialiseerdehulpmiddelen voor nodig zijn.Om deze beoordeling te ondersteunen, heeft Logitech het team van Recon Research een LogitechSwytch-systeem en verscheidene andere Logitech-apparaten geleverd.Ons team heeft hiervoor honderden video-oproepen uitgevoerd met verschillende oproepplatformen entwaalf verschillende hardwareconfiguraties.In elk van de gevallen presteerde Logitech Swytch zoals verwacht. Er waren geen uitzonderingen.Logitech Swytch presteerde foutloos tijdens al onze tests en metverscheidene oproepplatformen en hardwareconfiguraties.In het verleden genoten bedrijven die de huidige generatie van vergaderruimteoplossingen op pc-basisimplementeerden van veel gebruiksgemak en goede prestaties, maar betaalden ze hier vaak voor op hetgebied van flexibiliteit.We hebben Logitech Swytch in ons lab uitvoerig getest, en op basis daarvan kan ons team de vraag diewe eerder in dit onderzoek hebben gesteld definitief beantwoorden:Hoe kan een gebruiker overige samenwerkingsapps gebruiken in een vergaderruimte-omgevingdie vergrendeld lijkt te zijn?Heel eenvoudig. Door Logitech Swytch te implementeren en voor minder dan 1000 USD multiplatformondersteuning toe te voegen aan vergaderruimtes. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 14

Over Logitech(Onderstaande informatie geleverd door Logitech)Logitech ontwerpt producten die mensen dagelijks gebruiken en verbindt ze met de digitale ervaringenwaar ze zo van houden. Logitech begon meer dan 35 jaar geleden met het verbinden van mensen viacomputers en is nu uitgegroeid tot een bedrijf met meerdere merken dat producten ontwerpt diemensen samenbrengen via video, muziek, gaming en computers.Het videosamenwerkingsdoel van Logitech is om videovergaderingen toegankelijk en betaalbaar temaken voor ieder bedrijf en iedere persoon, zonder in te leveren op kwaliteit. We willen video mogelijkmaken in iedere vergaderruimte, elke werkplek en ieder huis. Vind Logitech en meer informatie over devideosamenwerkingsproducten via www.logitech.com/vc, de blog van het bedrijf of @LogitechVC.Over Recon ResearchRecon Research (RR) is een analyse-/marktonderzoekbedrijf dat zich richt opbedrijfscommunicatieruimtes. De dekkingsgebieden van ons bedrijf omvatten verenigde communicatie,videovergaderen, samenwerking en ideeënvorming, audiovisuele AV-oplossingen, draadloze presentatieen meer.RR biedt zakelijke klanten, leveranciers, kanaalpartners en investeringsprofessionals de benodigdeinformatie en inzichten om beslissingen op basis van feiten te maken.RR onderscheidt zich door diepgaande kennis en ervaring op basis van meer dan 15 jaar aanbedrijfsbriefing, marktanalyse en praktische tests van producten en diensten in de ruimte.Bezoek ons voor meer informatie op www.reconres.com.Melding auteursrechtenMelding auteursrechtenContactinformatieRecon Research, Inc.11910 Lake House LaneParkland, FL 33076 VSDe informatie in dit document is eigendom van Recon Research,De informatie in dit document isInc. (RR) en beschermd door Amerikaanse en internationaleeigendom van Recon Research, Inc. (RR)auteursrechtwetgeving.en beschermd door Amerikaanse enMelding handelsmerkinternationale auteursrechtwetgeving.Alle bedrijfs-, product of servicenamen die genoemd worden inhandelsmerkdeze publicatie Meldingzijn handelsnamen,handelsmerken ofgeregistreerde handelsmerkenvan deproductrespectievelijkeeigenaren.Alle bedrijfs-,of servicenamendie genoemd worden in deze publicatiezijn handelsnamen, handelsmerken ofAlle afbeeldingen en plaatjes die in deze publicatie gebruiktgeregistreerde handelsmerken van deworden zijn gemaakt door, eigendom van of gelicentieerd doorrespectievelijke eigenaren.Afbeeldingen en plaatjesRR of zijn gebruikt met toestemming van de respectievelijkeeigenaren. 2020 Recon Research www.reconres.com Pagina 15

Kosten van eigendom (TCO) Hoge kosten vooraf Hoge doorlopende kosten Lage kosten vooraf . Chime, BlueJeans Meetings, Cisco Webex, Facebook Workplace, Fuze Meetings, Google Meet, GoToMeeting