Transcription

Dell Axim X51/X51vGebruikershandleidingw w w. d e l l . c o m s u p p o r t . d e l l . c o m

Opmerkingen, kennisgevingen enwaarschuwingenN.B.: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan vooreen beter gebruik van de computer.KENNISGEVING: Een KENNISGEVING duidt mogelijkebeschadiging van de hardware of gegevensverlies aan en geeftaan hoe u dergelijke problemen kunt voorkomen.LET OP: Een WAARSCHUWING duidt het risico aan van schadeaan eigendommen, lichamelijk letsel en overlijden.Afkortingen en acroniemenRaadpleeg voor een volledige lijst van afkortingen enacroniemen de "Verklarende woordenlijst" op pagina 145.De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgevingworden gewijzigd. 2006 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaanna uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Inc.Merken in dit document: Dell, het DELL-logo, Axim, TrueMobile, Dimension,Inspiron, OptiPlex, Latitude, Dell Precision, PowerApp, PowerVault,PowerEdge, PowerConnect en DellNet zijn handelsmerken van Dell Inc.; Intel,Pentium en Celeron zijn gedeponeerde handelsmerken en XScale en StrataFlashzijn handelsmerken van Intel Corporation; Microsoft, Windows,Windows Media, en ActiveSync zijn gedeponeerde handelsmerken en WindowsMobile is een handelsmerk van Microsoft Corporation; Bluetooth is eengedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en wordt gebruikt doorDell Inc. op basis van een licentie.Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document wordengebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot demerken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geenenkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere merken ofhandelsnamen dan haar eigen merken en handelsnamen.Modellen HCO3U, HC03UL, and HD04UMaart 2006P/N NC369Herz. A02

InhoudVoordat u begint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11. . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39Gerelateerde informatieContact opnemen met Dell .1Aan de slagUw computer uitpakken. . . . . . . . . . . . . . . . .Voor-, zij- en achteraanzichtAchteraanzicht. . . . . . . . . . . . . . .41. . . . . . . . . . . . . . . . .4143. . . . . . . . . . . . . . . . . .44De batterij gebruiken. . . . . . . .44. . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . .47De batterij plaatsen en verwijderenDe batterij opladenMet de Axim werken .De weergavemodus voor de handheldwijzigen . . . . . . . . . . . . . . . .De Axim bedienen39. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Voor- en zijaanzicht211. . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . .49De aan/uit-knop gebruiken. . . . . . . . . . . . . . .49Met de aanraakstift werken. . . . . . . . . . . . . . .49Inhoud3

Aansluiten op een computer. . . . . . . . . . . . . .Met het basisstation werken. . . . . . . . . . . .52. . . . . . . . . . . . . .53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Verbinden met een projectorCompactFlash-kaarten. . . . . . . . . . . . . . .55De Axim resetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Zachte reset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57Harde resetWerken met Microsoft Windows Mobile versie 5.0-software voor de Pocket PC PremiumEdition Mobile 5.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . . . . . . . .59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60StatuspictogrammenProgramma's .ProgrammaknoppenSwitcher Bar. . . . . . . . . . . . . . . .60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Navigatiebalk en opdrachtbalkPop-upmenu's. . . . . . . . . . . . .62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Naar informatie zoeken. . . . . . . . . . . . . . . . .Een back-up van gegevens maken. . . . . . . . . . .Een back-up van gegevens maken en datasynchroniseren . . . . . . . . . . . . . .Handmatige back-up op basis vandrag-and-drop . . . . . . . . . . .Inhoud54. . . . . . . . .Secure Digital-geheugenkaarten450. . . . . . . .De synchronisatiekabel gebruiken .Kaarten gebruiken506465. . . . . . .66. . . . . . . . . . .67

Back-up bevestigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .67Gegevens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68Tekst invoeren met behulp vanhet invoerpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . .Typen met het zachte toetsenbord. . . . . . . . .69Letter Recognizer (Letterherkenning). . . . . . .70Block Recognizer (Stenoherkenning) . . . . . . .70. . . . . . . . . . .71. . . . . . . . . . . . . . . . .72Transcriber (Transcribeerder)Op het scherm schrijven. . . . . . . . .72. . . . . . . . . . . . . . .75. . . . . . . . . . . . . . . .75Handgeschreven tekst bewerkenTekenen op het schermEen tekening makenEen tekening bewerkenEen bericht opnemen. . . . . . . . . . . . . . .76. . . . . . . . . . . . . . . .76. . . . . . . . . . .77. . . . . . . . . . . . . . . . .78My Text (Mijn Tekst) gebruikenAanpassen instellingen. . . . . . . . . . .78. . . . . . . . . . . . .78Tabblad Personal (Persoonlijk)Tabblad System (Systeem). . . . . . . .80. . . . . . . . . . .81Tabblad Connections (Verbindingen)368Communicatie en planningOver het programma Microsoft ActiveSync . . . . .81. . . . . . . . . .82. . . . . . . . . . . .83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84ActiveSync installeren en gebruikenOver Microsoft Pocket OutlookCategorieënEen categorie maken. . . . . . . . . . . . . . . .Inhoud845

Calendar (Kalender). . . . . . . . . . . . . . . . . . .Het overzichtsscherm gebruiken . . . . . . . . .86. . . . . . . . . . . . . .86Contactpersonen zoeken . . . . . . . . . . . . .Het overzichtsscherm gebruiken .Tasks (Taken)88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91E-mailberichten synchroniseren. . . . . . . . . .Een directe verbinding maken met eene-mailserver . . . . . . . . . . . . . .Berichten opstellen92. . . . . . . . . . . . .92. . . . . . . . . . . . . . . .93. . . . . . .94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95E-mailberichten en mappen beherenWaarschuwingenEen item overzenden. . . . . . . . . . . . . . . . . .Met File Explorer (Bestandsverkenner) werken96. . . .97Een verbinding maken. . . . . . . . . . . . . . .99Met Wi-Fi (802.11b) werken. . . . . . . . . . . . . . .100Als de netwerkkaart is ingesteld. . . . . . . . . .Als het draadloze netwerk geenSSID uitzendt . . . . . . . . . .Inhoud100. . . . .101. . . . . . . . . .101Als het draadloze netwerk SSID uitzendt691. . . . . .Werken met de berichtlijst488. . . . . . . . .Notes (Notities)Messaging86. . . . . . . .Vergaderingsuitnodigingen maken .Contacts (Contactpersonen) .84

Met de Odyssey-client werkenEen netwerk toevoegen . . . . . . . . . . . .102. . . . . . . . . . . . .103Werken met de draadloze LAN-beveiligingvan Cisco LEAP . . . . . . . . . . . . . .Odyssey Client gebruiken om een certificaat ofautoriteit op te halen . . . . . . . . . . . . . . .Werken met infrarood. . .106. . . . . . . . . . . . . . . . .107Met behulp van draadlozeBluetooth -technologie . . . . . . . . . . . .111. . . . . . . . . . . . . .111. . . . . . . . . . . . . . .112Een VPN-verbinding makenDirecte verbinding maken met eene-mailserver . . . . . . . . . . . .Programma's toevoegen enverwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113. . . . . . . . .115Programma's toevoegen die gebruikmakenvan Microsoft ActiveSync . . . . . . . . . . . .115. . . . . . . . . . . . . . .116Een programma aan het menu Start toevoegenProgramma's verwijderen113. . . . . . . . . .Informatie over verbindingen opvragenProgramma's downloaden109. . . . . . . . . . . . .Een Ethernet-verbinding makenEen verbinding verbreken108. . . . . . . . . . . . . . .Een modemverbinding maken5105. . . . . . . . .117. . . . . . . . . . . . . . .118Inhoud7

6Met vergezellende programma'swerken119Word Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119Excel Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121. . . . . . .123. . . . . . . . . . . . . . . . . . .124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125Tips voor het werken in Excel MobilePowerPoint MobileMSN Messenger .InstellenMet contactpersonen werken. . . . . . . . . . .126Met contactpersonen chatten. . . . . . . . . . .126Microsoft Windows Media Player voor dePocket PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127. . . . . . . . .127. . . . . . . . . . . . . . . . . . .127Werken met Internet Explorer MobileMobiele favorietenGeheugen bewaren. . . . . . . . . . . . . . . .Map Mobile Favorites (Mobiele favorieten)Favoriete links129. . . . . . . . . . . . . . . . . . .129Mobiele favorieten bekijken en opinternet surfen . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . .Onderhoud en probleemoplossingDe Axim onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Inhoud133133133. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134Beveiligingswaarschuwing tijdens downloaden8130. . . . . . . . . .De Diagnostic Utility installerenProbleemwijzer129. . . . . .137

8Bijlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Specificaties139. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Verklarende woordenlijstRegister139. . . . . . . . . . . . . . .145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149Inhoud9

10Inhoud

Voordat u begintGerelateerde informatieDe volgende tabel verwijst u naar de informatie waarnaar u zoekt op hetrelevante apparaat en in de documentatie voor de computer.Waar bent u naar op zoek?Hier kunt u het vindenMijn toestel instellen en informatieover de accessoires, aansluitingen enknoppen op mijn toestelHet installatiediagram en de Dell gebruikershandleidingInformatie over het gebruik van mijnapparaatDell-Handleiding en Pocket PC HelpN.B.: Tip om de Help te bekijken op deknop Start en tip vervolgens Help aan.Aanvullende programma's die op deDell Getting Started (Aan de slag)-cdhandheld kunnen worden geïnstalleerdInformatie over het gebruik vanprogramma's op de handheldPocket PC Help (Pocket PC Help) enindien beschikbaar kunt u Helpaantippen binnen een bepaaldprogrammaAansluiten op en synchroniseren meteen computerDe Handleiding van Dell en Microsoft ActiveSync Help op de computerOm het helpbestand te raadplegen, startu MS ActiveSync en klikt u op Help Microsoft ActiveSync Help.N.B.: Raadpleeg voor meer hulp metbetrekking tot help/activesync/default.mspxDe allerlaatste updates en uitgebreide De leesmij-bestanden, die u aantreft intechnische informatiede map ActiveSync op de computer enop de Dell Getting Started (Aan de slag)cd.Actuele informatie over uw Pocket PC oordat u begint11

Waar bent u naar op zoek?Hier kunt u het vindenMijn serienummer en/of ExpressservicecodeLabel dat zich in hetbatterijcompartiment onder de batterijbevindt (verwijder de batterij)ProductsleutelBevindt zich op het echtheidscertificaatop de Getting Started (Aan de slag)-cdContact opnemen met DellGa naar de volgende websites om elektronisch contact met Dell op tenemen: www.dell.com support.dell.com (ondersteuning)Zoek uw land in de lijst hieronder voor het specifieke webadres voor uwland.N.B.: De gratis telefoonnummers gelden alleen in het land waarvoor dezestaan aangegeven.N.B.: In sommige landen is specifieke ondersteuning voor draagbareDell XPS -computers beschikbaar via een speciaal telefoonnummer dat voorde deelnemende landen is weergegeven. Als er geen specifiektelefoonnummer voor draagbare XPS-computers wordt vermeld, kunt u contactopnemen met Dell via het vermelde ondersteuningsnummer. Uw gesprek zalnaar de juiste afdeling worden doorgeleid.Als u contact met Dell op wilt nemen, dient u de in de volgende tabelaangegeven elektronische adressen, telefoonnummers en codes tegebruiken. Als u hulp nodig hebt bij het bepalen van welke codes u dientte gebruiken, dient u contact op te nemen met een landelijke ofinternationale operator.12Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerAmerikaanseMaagdeneilandenAlgemene ondersteuning1-877-673-3355AnguillaAlgemene ondersteuninggratis: 800-335-0031Antigua en BarbudaAlgemene ondersteuning1-800-805-5924Argentinië(Buenos Aires)Website: www.dell.com.arInternationaaltoegangsnummer: 00Landnummer: 54Kengetal: 11E-mail:us latin [email protected] voor desktop- en draagbarecomputers:[email protected] voor servers enopslagproducten van EMC :la [email protected]: 0-800-444-0730Technische ondersteuninggratis: 0-800-444-0733Technical Support Servicesgratis: 0-800-444-0724Verkoop0-810-444-3355ArubaAlgemene ondersteuninggratis: 800-1578Australië (Sydney)Website: 11E-mail:support.ap.dell.com/contactusAlgemene ondersteuning13DELL-133355Bahama'sAlgemene ondersteuninggratis:1-866-278-6818BarbadosAlgemene ondersteuning1-800-534-3066Landnummer: 61Kengetal: 2Voordat u begint13

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerBelgië (Brussel)Website: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Uitsluitend technischeondersteuning voor draagbareXPS-computers02 481 92 96Technische ondersteuning vooralle overige Dell-computers02 481 92 88Faxnummer technischeondersteuning02 481 92 95Klantenzorg02 713 15 65Verkoop grootzakelijkeondernemingen02 481 91 00Fax02 481 92 99Algemeen02 481 91 00Landnummer: 32Kengetal: 2BermudaAlgemene ondersteuning1-800-342-0671BoliviaAlgemene ondersteuninggratis: 800-10-0238BraziliëWebsite: www.dell.com/brInternationaaltoegangsnummer: 00Klantendienst, technischeondersteuningLandnummer: 55Faxnummer technischeondersteuningKengetal: 51Faxnummer klantendienstVerkoop0800 90 335551 481 547051 481 54800800 90 mene ondersteuningBruneiTechnische ondersteuning(Penang, Maleisië)604 633 4966Klantenondersteuning (Penang,Maleisië)604 633 4888Directe verkoop (Penang,Maleisië)604 633 4955Landnummer: 67314Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerCanadaOnline bestellingsstatus:(North York, Ontario) www.dell.ca/ostatusgratis: 1-800-247-9362AutoTech (geautomatiseerdeInternationaaltoegangsnummer: 011 hardware- engarantieondersteuning)gratis: dernemingen)Klantendienst (middelgrote/grote gratis: 1-800-326-9463ondernemingen, overheid)Klantendienst (printers,gratis: 1-800-847-4096projectoren, televisies, handhelds,digitale jukebox en draadloos)Chili op/kleineondernemingen)gratis: grote/groteondernemingen, overheid)gratis: rs, projectoren, televisies,handhelds, digitale jukebox endraadloos)1-877-335-5767Verkoop (thuiswerkers/kleineondernemingen)gratis: kelijke ondernemingen,overheid)gratis: 1-800-387-5755Verkoop losse onderdelen &uitgebreide diensten1 866 440 3355Verkoop en klantenondersteuninggratis: 1230-020-4823Landnummer: 56Kengetal: 2Voordat u begint15

Land getalChina (Xiamen)Landnummer: 86Kengetal: 592Naam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerWebsite dres technischeondersteuning:cn [email protected] klantendienst:customer [email protected] technischeondersteuningTechnische ondersteuning (Dell Dimension en Inspiron)gratis: 800 858 2968Technische ondersteuning(OptiPlex , Latitude en DellPrecision )gratis: 800 858 0950Technische ondersteuning(servers en opslag)gratis: 800 858 0960Technische ondersteuning(projectoren, PDA's, schakelaars,routers etc.)gratis: 800 858 2920Technische ondersteuning(printers)gratis: 800 858 2311Klantenzorggratis: 800 858 2060Faxnummer klantendienst16592 818 1350592 818 1308particulieren/kleineondernemingengratis: 800 858 2222Divisie preferente accountsgratis: 800 858 2557Grote zakelijke accountsgratis: 800 858 2055Grootzakelijke ondernemingenBelangrijke klantengratis: 800 858 2628Grootzakelijke ondernemingenNoordgratis: 800 858 2999Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerChina (Xiamen)Landnummer: 86Grootzakelijke ondernemingenNoord Overheid en Onderwijsgratis: 800 858 2955Kengetal: 592(vervolg)Grootzakelijke ondernemingenOostgratis: 800 858 2020Grootzakelijke ondernemingenOost Overheid en Onderwijsgratis: 800 858 2669Speciaal team grootzakelijkeondernemingengratis: 800 858 2572Grootzakelijke ondernemingenZuidgratis: 800 858 2355Grootzakelijke ondernemingenWestgratis: 800 858 2811Losse onderdelen voorgrootzakelijke ondernemingengratis: 800 858 2621ColombiaAlgemene ondersteuning980-9-15-3978Costa RicaAlgemene bsite: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Landnummer: 45Technische ondersteuning (alleenvoor draagbare XPS-computers)7010 0074Technische ondersteuning vooralle Dell-computers7023 0182Klantenzorg (relaties)7023 0184Klantenzorg particulieren/kleineondernemingen3287 5505Algemeen (relaties)3287 1200Faxnummer switchboard(Relaties)3287 1201Algemeen (particulieren/kleineondernemingen)3287 5000Faxnummer switchboard(particulieren/kleineondernemingen)3287 5001Voordat u begint17

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerDominicaAlgemene bliekAlgemene ondersteuning1-800-148-0530Duitsland (Langen)Website: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00E-mail:tech support central [email protected]: 49Kengetal: 6103Technische ondersteuning (alleenvoor draagbare XPS-computers)06103766-7222Technische ondersteuning vooralle Dell-computers06103 766-7200Klantenzorg tenzorg algemeen segment06103 766-9570Klantenzorg preferente accounts06103 766-9420Klantenzorg grootzakelijkeondernemingen06103 766-9560Klantenzorg publieke sector06103 766-9555Algemeen06103 766-7000Algemene ondersteuninggratis: 999-119El SalvadorAlgemene ondersteuning01-899-753-0777Finland (Helsinki)Website: support.euro.dell.comEcuadorTechnische ondersteuningInternationaaltoegangsnummer: 990 KlantenzorgLandnummer: 358FaxKengetal: 918AlgemeenVoordat u begint09 253 313 6009 253 313 3809 253 313 9909 253 313 00

Land getalFrankrijk (Parijs)(Montpellier)Internationaaltoegangsnummer: 00Landnummer: 33Kengetallen: (1) (4)Naam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerWebsite: ngenTechnische ondersteuning (alleenvoor draagbare XPS-computers)0825387129Technische ondersteuning vooralle Dell-computers0825 387 270Klantenzorg0825 823 8330825 004 700AlgemeenAlgemeen (oproepen van buitenFrankrijk)VerkoopFaxFax (oproepen van buitenFrankrijk)04 99 75 40 000825 004 7000825 004 70104 99 75 40 01Grootzakelijke klantenTechnische ondersteuningKlantenzorgGrenada0825 004 7190825 338 339Algemeen01 55 94 71 00Verkoop01 55 94 71 00Fax01 55 94 71 01Algemene ondersteuninggratis:1-866-540-3355Voordat u begint19

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerGriekenlandWebsite: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Technische ondersteuning00800-44 14 95 18Technische ondersteuning GoldService00800-44 14 00 83Landnummer: 30Algemeen2108129810Switchboard Gold emene ondersteuning1-800-999-0136GuyanaAlgemene ondersteuninggratis: 1-877-270-4609Hong KongWebsite: support.ap.dell.comGuatemalaE-mailadres technischeInternationaaltoegangsnummer: 001 ondersteuning:HK [email protected]: 852Technische ondersteuning(Dimension en Inspiron)202969 3188Technische ondersteuning(OptiPlex, Latitude en DellPrecision)2969 3191Technische ondersteuning(PowerApp , PowerEdge ,PowerConnect enPowerVault )2969 3196Klantenzorg3416 0910Grootzakelijke ondernemingen3416 0907Wereldwijde klantenprogramma's3416 0908Divisie middelgrootzakelijkeondernemingen3416 0912Divisie thuisgebruikers en kleineondernemingen2969 3105Voordat u begint

Land getalIndiaNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerE-mail:india support [email protected] support [email protected] support [email protected] ondersteuningen 1600448046Verkoop (grootzakelijkeondernemingen)1600 33 8044Verkoop thuisgebruikers en kleineondernemingen)1600 33 8046Voordat u begint21

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerIerland (Cherrywood) Website: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00E-mail:dell direct [email protected]: 353Technische ondersteuning (alleenvoor draagbare XPS-computers)1850 200 722Technische ondersteuning vooralle Dell-computers1850 543 543Kengetal: 1Technische ondersteuningVerenigd Koninkrijk (alleenbinnen V.K.)Klantenzorg particulieren01 204 4014Klantenzorg kleineondernemingen01 204 4014Klantenzorg Verenigd Koninkrijk(alleen binnen V.K.)Klantenzorg grootzakelijkeondernemingenKlantenzorg grootzakelijkeondernemingen (alleen binnenV.K.)Verkoop IerlandVerkoop Verenigd Koninkrijk(alleen binnen V.K.)220870 908 08000870 906 00101850 200 9820870 907 449901 204 44440870 907 4000Fax/faxnummer verkoop01 204 0103Algemeen01 204 4444Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresItalië (Milaan)Website: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: le nummers engratis nummerLandnummer: 39Technische ondersteuning02 577 826 90Kengetal: 02Klantenzorg02 696 821 14Fax02 696 821 13Algemeen02 696 821 12Grootzakelijke klantenTechnische ondersteuning02 577 826 90Klantenzorg02 577 825 55Fax02 575 035 3002 577 821AlgemeenJamaicaAlgemene ondersteuning (alleenvanuit Jamaica bellen)1-800-682-3639Voordat u begint23

Land getalJapan (Kawasaki)Naam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerWebsite: support.jp.dell.comTechnische ondersteuningInternationaaltoegangsnummer: 001 (servers)Technische ondersteuning buitenLandnummer: 81Japan (servers)Kengetal: 44Technische ondersteuning(Dimension en Inspiron)gratis: 0120-198-498Technische ondersteuning buitenJapan (Dimension en Inspiron)81-44-520-1435Technische ondersteuning (DellPrecision, OptiPlex en Latitude)gratis nummer:0120-198-433Technische ondersteuning buitenJapan (Dell Precision, OptiPlex enLatitude)81-44-556-3894Technische ondersteuning(PDA's, projectoren, printers,routers)Technische ondersteuning buitenJapan (PDA's, projectoren,printers, routers)2481-44-556-4162gratis: 0120-198-226gratis: 90Geautomatiseerde -4240Zakelijke verkoopdivisie (tot 400medewerkers)044-556-1465Divisie preferente accounts (meerdan 400 medewerkers)044-556-3433Verkoopafdeling voorgrootzakelijke ondernemingen(meer dan 3.500 medewerkers)044-556-3430Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerVerkoopafdeling voor de publiekesector (overheidsorganen,Internationaaltoegangsnummer: 001 onderwijsinstellingen, medischeinstituten)Landnummer: 81Wereldwijd segment JapanKengetal: 44Individuele gebruiker(vervolg)Algemeen044-556-1469Japan (Kawasaki)KaaimaneilandenAlgemene ondersteuningKorea (Seoul)E-mail: 5-7541OndersteuningInternationaaltoegangsnummer: 001 Ondersteuning (Dimension,PDA, electronica en accessoires)Landnummer: 82VerkoopKengetal: 2Latijns-Amerika044-556-3469gratis: 080-200-3800gratis: 080-200-3801gratis: e klantenondersteuning(Austin, Texas, V.S.)512 728-4093Klantendienst (Austin, Texas,V.S.)512 728-3619Fax (Technische ondersteuningen klantendienst) (Austin, Texas,V.S.)512 728-3883Verkoopafdeling (Austin, Texas,V.S.)512 728-4397Faxnummer verkoopafdeling(Austin, Texas, V.S.)512 728-4600of 512 728-3772Voordat u begint25

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresLuxemburgWebsite: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00OndersteuningLandnummer: 352Verkoop particulieren/kleineondernemingenVerkoop s,lokale nummers engratis nummer08 342 08 075 32 (0)2 713 15 9626 25 77 81 32 (0)2 481 91 1926 25 77 82gratis: 0800 105MacaoTechnische ondersteuningLandnummer: 853Klantendienst (Xiamen, China)34 160 910Directe verkoop (Xiamen, China)29 693 115Maleisië (Penang)Website: support.ap.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Technische ondersteuning (DellPrecision, OptiPlex en Latitude)gratis: 1 800 880 193Landnummer: 60Technische ondersteuning(Dimension, Inspiron enelektronica en accessoires)gratis: 1 800 881 306Technische ondersteuning(PowerApp, PowerEdge,PowerConnect en PowerVault)gratis: 1800 881 386Klantenzorggratis: 1800 881 306(option 6)Directe verkoopgratis: 1 800 888 202Verkoop grootzakelijkeondernemingengratis: 1 800 888 213Kengetal: 426Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerMexicoTechnische toegangsnummer: 00Verkoopof 001-877-269-338350-81-8800Landnummer: 52of 01-800-888-3355001-877-384-8979Klantenserviceof 001-877-269-338350-81-8800Centrale (Hoofd)of 01-800-888-3355MontserratAlgemene ondersteuningNederland(Amsterdam)Website: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Landnummer: 31Kengetal: 20gratis: 1-866-278-6822Technische ondersteuning (alleenvoor draagbare XPS-computers)020 674 45 94Technische ondersteuning vooralle Dell-computers020 674 45 00Faxnummer technischeondersteuning020 674 47 66Klantenzorg particulieren/kleineondernemingen020 674 42 00Klantenzorg relaties020 674 4325Verkoop particulieren/kleineondernemingen020 674 55 00Verkoop relaties020 674 50 00Fax verkoop particulieren/kleineondernemingen020 674 47 75Fax verkooprelaties020 674 47 50Algemeen020 674 50 00Fax algemeen020 674 47 50Nederlandse Antillen Algemene 1006Algemene ondersteuningVoordat u begint27

Land getalNaam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerNieuw-ZeelandWebsite: support.ap.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00E-mail:support.ap.dell.com/contactusLandnummer: 64Algemene ondersteuningNoorwegen (Lysaker)Website: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Technische ondersteuning (alleenvoor draagbare XPS-computers)815 35 043Landnummer: 47Technische ondersteuning vooralle overige Dell-producten671 16882Klantenzorg relaties671 17575Klantenzorg 71 16800Fax algemeen671 1686528Voordat u begint0800 441 567

Land getalOostenrijk (Wenen)Naam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresNetnummers,lokale nummers engratis nummerWebsite: nummer: 900 tech support central [email protected]: 43Kengetal: 1Verkoop particulieren/kleineondernemingen0820 240 530 00Fax particulieren/kleineondernemingen0820 240 530 49Klantenzorg particulieren/kleineondernemingen0820 240 530 14Klantenzorg preferenteaccounts/grootzakelijkeondernemingen0820 240 530 16Alleen ondersteuning voordraagbare XPS-computers0820 240 530 81Ondersteuning voorthuisgebruikers en kleineondernemingen voor alle overigeDell-computers0820 240 530 14Preferred Accounts/CorporateSupportAlgemeen0660 87790820 240 530 00PanamaAlgemene ondersteuning001-800-507-0962PeruAlgemene ondersteuning0800-50-669Voordat u begint29

Land getalPolen (Warschau)Naam afdeling of servicegebied,website en e-mailadresWebsite: nummer: 011 pl support [email protected] klantenserviceLandnummer: 48Kengetal: 22Netnummers,lokale nummers engratis nummer57 95 700Klantenzorg57 95 999Verkoop57 95 999Fax klantenservice57 95 806Fax receptie57 95 998Algemeen57 95 999PortugalWebsite: support.euro.dell.comInternationaaltoegangsnummer: 00Technische ondersteuningLandnummer: 351VerkoopKlantenzorgFax707200149800 300 413800 300 410 of800 300 411 of800 300 412 of21 422 07 1021 424 01 12Puerto RicoAlgemene ondersteuning1-800-805-7545Saint Kitts en NevisAlgemene ondersteuninggratis: 1-877-441-4731Saint LuciaAlgemene ondersteuning1-800-882-1521Saint Vincent en deGrenadinesAlgemene ondersteuninggratis: 1-877-270-460930Voordat u begint

Land getalNaam afdeling of servicegebied,web

gratis: 800 858 0950 Technische ondersteuning (servers en opslag) gratis: 800 858 0960 Technische ondersteuning (projectoren, PDA's, schakelaars, routers etc.) gratis: 800 858 2920 Technische ondersteuning (printers) gratis: 800 858 2311 Klantenzorg gratis: 800 858 2060 Faxnummer klan